IFPI PODPIRA EVROPSKO KOMISIJO PRI OMEJITVI PREPOVEDI GEOBLOKIRANJA GLASBENIH DIGITALNIH VSEBIN

Mednarodno združenje fonogramske industrije (IFPI), katerega člana sta tudi Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (IPF) in Združenje fonogramske industrije Slovenije (ZFIS), poziva Evropski parlament, da podpre predlog Evropske komisije o omejitvi prepovedi geoblokiranja (geografskega blokiranja) digitalnih glasbenih vsebin. Komisija je v svojem predlogu maja lani sicer predvidela prepoved geoblokiranja večine digitalnih[…]

ZFIS POZVAL ZAVEZANCE ZA PLAČILO NADOMESTILA ZA TONSKO ALI VIZUALNO SNEMANJE, KI SE IZVRŠI POD POGOJI PRIVATNE IN DRUGE LASTNE UPORABE

Dejstvo je, da imetniki pravic vse od leta 2010 niso prejeli nadomestila po 37. členu ZASP. Glede na to, da Urad za intelektualno lastnino RS še vedno ni podelil dovoljenja za pobiranje nadomestila po 37. členu ZASP – pravično nadomestilo za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne in druge lastne uporabe[…]

MEDNARODNA PRIMERJAVA KRITERIJEV ZA PODELITEV NAGRAD IN SPREJETJE KRITERIJEV ZA ZLATO IN PLATINASTO PLOŠČO

UO ZFIS JE NA SVOJI SEJI 12.5.2014 SPREJEL KRITERIJE ZA ZLATO IN PLATINASTO PLOŠČO Ob drastičnem zmanjšanju prodaje fizičnih albumov in realni digitalni distribuciji ter na podlagi opravljene primerjalne analize kriterijev v drugih državah glede na populacijo in BDP je UO sprejel kriterije za podelitev zlatih in platinastih odličij za prodajo v Sloveniji:   ZLATI[…]

Proizvajalci fonogramov, glasbeni izvajalci in piratstvo. Kdo je oškodovan, kdo profitira?

Združenje fonogramske industrije Slovenije Problem kraje intelektualne lastnine, bolj popularno kot “piratstvo”, zlasti na področju glasbenih in vizualnih del predstavlja velik izziv za vse imetnike pravic. Kroženje zaščitenih vsebin preko interneta je že doseglo nepredstavljive razsežnosti in je v stalnem porastu, pri vsem skupaj pa se zdi, da je tudi vedno več tisti, ki dvomijo[…]

Vabilo na 5. redno sejo skupščine ZFIS

Združenje fonogramske industrije Slovenije Vse člane Združenja fonogramske industrije Slovenije (ZFIS) vabimo na 5. redno sejo skupščine ZFIS, ki bo v četrtek, 20.12.2012, ob 10.00 uri na sedežu ZFIS v Ljubljani, Šmartinska 152. Dnevni red: 1. Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja 2. Potrditev dnevnega reda 3. Obravnava poročil organov društva 2011 4. Sprejem zaključnega računa[…]

Združenje ZAPIS se ne odzove

Združenje fonogramske industrije Slovenije Kot ste lahko zasledili tudi na naši spletni strani, smo si pri ZFIS od Združenja ZAPIS prizadevali pridobiti nekaj dodatnih informacij  o njihovem delovanju, zlasti zaradi veliko različnih vprašanj, ki ste jih v zvezi s pristopom k tej organizaciji na nas naslovili naši člani ter mnogi drugi zainteresirani ustvarjalci. Na ZAPIS[…]

ZFIS o Združenju ZAPIS

Združenje fonogramske industrije Slovenije V preteklih dneh ste nekateri člani prejeli dopis iz naslova Združenja ZAPIS, v katerem ste vabljeni k včlanitvi. Iz dopisa gre razbrati, da je osnovni namen novo ustanovljenega društva uveljavljanje pravic iz naslova lastnega reproduciranja avtorskih del. Z drugimi besedami – gre za združenje, ki si želi pridobiti status kolektivne organizacije[…]