Posredovanje MP3 datotek tretjim osebam

Spoštovani! V preteklih dneh so na nas posamezni direktorji in/ali uredniki naslovili vprašanje v zvezi s posredovanjem MP3 datotek morebitnim tretjim osebam. Vsakršno takšno ravnanje je v nasprotju z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in je podvrženo kazenskemu pregonu. Zato vas želimo v izogib morebitnim zapletom ali težavam opozoriti, da je vsako kopiranje[…]