Do varnega, funkcionalnega in poštenega spletnega okolja z zakonom o digitalnih storitvah?

zakonom o digitalnih storitvah (ZDS) želi Evropska komisija ustvariti varno, funkcionalno in pošteno spletno okolje. Za ta namen mora okrepiti odgovornosti in obveze vseh ponudnikov digitalnih storitev v boju proti nezakonitim spletnim aktivnostim, vključujoč kršitve avtorskopravne zakonodaje, na sledeče načine:

 

  1. VPELJAVA ‘OBVEZE SKRBNOSTI’ ZA VSE PONUDNIKE DIGITALNIH STORITEV:

Vsi ponudniki digitalnih storitev, vključujoč spletne posrednike, morajo narediti več pri zaustavljanju in preprečevanju nezakonitih spletnih vsebin. Med te ponudnike spadajo ponudniki storitev spletnega gostovanja, ponudniki dostopa do interneta, registrarji domen, upravljalci trgovin z aplikacijami, ponudniki plačilnih storitev, spletni iskalniki, operacijski sistemi ter spletni brskalniki itd. Specifični ukrepi so lahko odvisni od tipa posamezne storitve, vendar bi morale vključevati obveznost ustavitve omogočanja storitev nezakonitim spletnim stranem in uvedbo učinkovitih ukrepov za ustavljanje dejavnosti ponovnih kršiteljev.

 

  1. VPELJAVA OBVEZE ‘OPOZORILA IN TRAJNE PREPOVEDI’

Ponudniki spletnega gostovanja bi morali biti obvezani ne le k odstranjevanju nezakonitih vsebin, temveč tudi k zagotavljanju, da se iste vsebine v bodoče ponovno ne pojavijo na njihovem servisu. Ponudniki spletnega gostovanja so vajeni deliti velike količine nezakonitih vsebin s svojo široko uporabniško mrežo. Tudi kadar imetnik pravic obvesti ponudnika, ki deli nezakonite vsebine, in uspe doseči, da se nezakonite vsebine umaknejo, se trenutno le-te skoraj vedno ponovno pojavijo na istem servisu. Na primer: med junijem 2019 in junijem 2020 je moralo biti več kot 15.000 skladb umaknjenih s strani ene največjih spletnih platform, ker so bile med uporabniki deljene nezakonito, vendar so se vse ponovno pojavile na istem servisu. Ponudniki spletnega gostovanja spadajo med najbolj sofisticirana ter inovativna podjetja in imajo na voljo vsa potrebna orodja za preprečevanje ponovnih kršitev.

 

  1. ZAGOTOVITI, DA SE LAHKO NA SPLETU IDENTIFICIRA PONUDNIKE NELEGALNIH STORITEV

Ponudniki nelegalnih storitev ne bi smeli imeti možnosti skrivanja lastne identitete in se na ta način izogibati odgovornosti za svoja dejanja. Za zagotovitev transparentnega spletnega okolja:

  • bi morali ponudniki spletnih storitev vpeljati učinkovito politiko “poznaj svoje poslovne stranke”, kar pomeni, da bi morali imeti načine za natančno preverjanje identitete svojih strank in o njih imeti točne in pomenljive podatke,
  • bi morala obstajati eksplicitna pravna osnova za javni register WHOIS domen, kjer bi lahko imetniki pravic pridobili podatke o kršitelju, ki jih potrebujejo za zaščito svojih pravic.

 

  1. OKREPITI OBVEZE VSEH PONUDNIKOV SPLETNIH STORITEV BREZ SPREMINJANJA TRENUTNEGA REŽIMA OMEJENE ODGOVORNOSTI IZ DIREKTIVE O ELEKTRONSKEM POSLOVANJU

Odgovornosti in obveze vseh ponudnikov spletnih storitev se lahko okrepijo brez spreminjanja obsega ti. “varnih pristanov”. Definicije in tipi aktivnosti ter nabor spletnih posrednikov, ki izpolnjujejo pogoje za varni pristan, bi morali ostati nespremenjeni.

 

  1. USTVARITI UČINKOVIT ENOTNI DIGITALNI TRG S ČEZMEJNO ZAŠČITO PRAVIC

V primeru uspešno zaključenega pravnega postopka za zaščito avtorskih pravic imetnika proti kršitelju v eni od držav članic EU bi se morala taka sodna odločba uporabiti v vseh državah članicah. Kršitve avtorskih pravic ne poznajo meja, zato bi moral ZDS zagotoviti vsaj, da lahko imetniki dosežejo prepovedi, ki se aplicirajo na njihov celotni katalog v več državah EU, ne da bi za to morali vlagati sredstva v drage pravdne postopke zoper istega kršitelja v vsaki posamezni državi članici. EU je vložila veliko truda v posodobitev in uskladitev avtorskopravne zakonodaje po celotni uniji. Da bi dosegla svoj končni cilj, mora poskrbeti, da bodo tudi dejanski ukrepi izvajani na enak način.