Dokumenti

07.07.2016

Združenje fonogramske industrije Slovenije » Dokumenti

1. Sklep o ustanovitvi društva Združenje fonogramske industrije Slovenije

2. Odločba o vpisu Združenja fonogramske industrije Slovenije v register društev

3. Statut društva Združenje fonogramske industrije Slovenije (Predlog sprememb)

DRUGI DOKUMENTI

LETNA POROČILA IN NAČRTI