Kako škodi glasbi nelegalna uporaba

Združenje imetnikov pravic (ZIP) je pripravilo zloženko, ki javnost osvešča o perečem problemu piracije v kreativni industriji. Leva roka – desni klik pojasnjuje, kakšno škodo piratsko deljenje in uporaba vsebin povzroča na področjih literature, glasbe in filma industriji sami in opozarja, da je to tudi kaznivo dejanje.

 

Zloženka Leva roka- desni klik

O ZIP
V letu 2016 je zaživelo Združenje imetnikov pravic ali krajše ZIP. Ta civilnodružbena platforma je namenjena združevanju, sodelovanju in skupnemu delovanju vseh imetnikov pravic s področja kulturnih in ustvarjalnih industrij. Glavni cilj združenja bo spodbujanje in zagotavljanje spoštovanja ustvarjalnosti in avtorskih pravic, izobraževanje uporabnikov vsebin, opozarjanje na nepravilnosti in kršitve ter ustvarjanje okolja za legalne dostope do zaščitnih vsebin.