Vabilo na 4. redno sejo skupščine ZFIS

VABILO

Na podlagi določb 11. člena Statuta Zavoda fonogramske industrije Slovenije (ZFIS), sklicujem

4. redno sejo skupščine ZFIS,

ki bo v četrtek, 15.12.2011, ob 10.00 uri na sedežu ZFIS v Ljubljani, Šmartinska 152.

Predlagani dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Obravnava poročil organov društva 2010
  4. Sprejem zaključnega računa 2010
  5. Program društva 2011-2012 in finančni načrt 2011-2012
  6. Spremembe Statuta ZFIS
  7. Volitve v UO
  8. Razno

V Ljubljani, 05.12.2011

Darjo Rot l. r.,
predsednik