Vabilo na 5. redno sejo skupščine ZFIS

Združenje fonogramske industrije Slovenije

Vse člane Združenja fonogramske industrije Slovenije (ZFIS) vabimo na

5. redno sejo skupščine ZFIS,

ki bo v četrtek, 20.12.2012, ob 10.00 uri na sedežu ZFIS v Ljubljani, Šmartinska 152.

Dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja

2. Potrditev dnevnega reda

3. Obravnava poročil organov društva 2011

4. Sprejem zaključnega računa 2011

5. Program društva 2012-2013 in finančni načrt 2012-2013

6. Razno

S spoštovanjem,

Darjo Rot, predsednik