Vabilo na novinarsko konferenco o boju proti spletnemu piratstvu

Spoštovani kolegi!

Uporaba legalno pridobljenih vsebin se v zahodnih državah vsako leto povečuje. V Sloveniji pa je ravno nasprotno, saj se večino varovanih del pridobiva na nelegalen način. Po podatkih mednarodne organizacije MUSO smo v Sloveniji v letu 2016 zabeležili 102.392.627 dostopov do nelegalnih glasbenih, filmskih in TV vsebin. Podobno je zaskrbljujoča zakonitost uporabe na področju literature in drugih stvaritev. Zaradi nevzdržnega stanja, ki ustvarjalcem in drugim imetnikom pravic ne priznava ustvarjalnega dela in nam tako onemogoča kreativno svobodo, smo se imetniki pravic odločili, da ustanovimo Združenje imetnikov pravic, katerega osnovno poslanstvo je spodbujanje zakonite uporabe
intelektualne lastnine zlasti avtorskopravno varovanih del. Ko so ustvarjalcem in imetnikom pravic odvzeti kritični prihodki zaradi kraje, se namreč zmanjšajo pogoji in sredstva za ustvarjanje novih avtorskih izdelkov, pri ustvarjalcih pa se posledično izgublja možnost in volja po novem ustvarjanju, kar prav tako pripelje do zmanjšanja novih avtorskih vsebin.

Vsi imamo koristi od pestre in raznolike izbire avtorskih vsebin. Zagotovili iih bomo lahko le s spoštovanjem in podporo avtorskega dela kreativnih ljudi sedanje in prihodnjih generacij.

Ker je legalna uporaba avtorskih del pomembna tako za same ustvarjalce, kakor tudi za celotno družbo, bomo o tej temi skupaj s partnerji spregovorili na novinarski konferenci, ki bo potekala

v sredo, 17. maja 2017, ob 11. uri
v veliki dvorani na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

Na konferenci bodo spregovorili:

Tone Peršak, minister za kulturo,
predstavnik Združenja imetnikov pravic Slovenije,
Aleš Ojsteršek, direktor Urada za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,
predstavnik Urada RS za intelektualno lastnino
predstavnik Tržnega inšpektorata RS.

Vljudno vas prosimo, če nam svojo udeležbo lahko potrdite na naslov info@zip-si.org

S spoštovanjem,

Darjo Rot

Predsednik Združenja imetnikov pravic Slovenije