Združenje ZAPIS se ne odzove

Združenje fonogramske industrije Slovenije

Kot ste lahko zasledili tudi na naši spletni strani, smo si pri ZFIS od Združenja ZAPIS prizadevali pridobiti nekaj dodatnih informacij  o njihovem delovanju, zlasti zaradi veliko različnih vprašanj, ki ste jih v zvezi s pristopom k tej organizaciji na nas naslovili naši člani ter mnogi drugi zainteresirani ustvarjalci. Na ZAPIS smo poslali dopis, v katerem jih prosimo za nekaj podatkov in pojasnil (kopija: ZAPIS 1, ZAPIS 2).

Do danes s strani ZAPIS ni bilo nobenega odgovora ali kakršnega koli drugega odziva. Pismo, poslano na njihov sedež, ni bilo prevzeto in nam je bilo vrnjeno, prav tako ni bilo reakcije na naše pozive po elektronski pošti.

Upoštevajoč navedeno imamo glede nasvetov o smiselnosti včlanitve v Združenje ZAPIS zadržano, v tem trenutku celo odklonilno mnenje. Upravljanje avtorske in sorodnih pravic zahteva zelo kompleksen in strokoven pristop, korektna obravnava svojih (potencialnih) članov pa bi morala biti ena izmed prioritet, saj so prav člani tisti, katerim obstoj in delovanje takšne organizacije je v največjem interesu.  Glede na opisano izkušnjo pa lahko žal zapišemo le, da so kompetence in resnični nameni ZAPIS najmanj vprašljivi, zato o tej organizaciji zaenkrat ne moremo podati pozitivnega mnenja.

Za ZFIS: Darjo Rot, predsednik