ZFIS o Združenju ZAPIS

Združenje fonogramske industrije Slovenije

V preteklih dneh ste nekateri člani prejeli dopis iz naslova Združenja ZAPIS, v katerem ste vabljeni k včlanitvi. Iz dopisa gre razbrati, da je osnovni namen novo ustanovljenega društva uveljavljanje pravic iz naslova lastnega reproduciranja avtorskih del. Z drugimi besedami – gre za združenje, ki si želi pridobiti status kolektivne organizacije za pobiranje nadomestil od praznih nosilcev zvoka in slike. Tovrstno področje je trenutno v Sloveniji neurejeno in predstavlja zelo kompleksen problem, ki povzroča veliko škodo za imetnikom pravic (avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov in drugim upravičencem). Pri ZFIS si prizadevamo izboljšati položaj in delovanje proizvajalcev fonogramov, zato pozorno spremljamo vsako dogajanje na področju uveljavljanja avtorskih in sorodnih pravic.

Prejeli smo veliko vprašanj, ki ste nam jih zastavili v zvezi z ZAPIS. UO vsa vprašanja pozorno pregleduje, prav tako pa proučuje samo vabilo ZAPIS oz. splošno situacijo v zvezi s to organizacijo. Tja smo že naslovil določena vprašanja ter prošnje za pojasnila, saj smo ugotovili mnoge nejasnosti, pomanjkanja določenih dokumentov ter informacij, za katere menimo, da so za kolektivno organizacijo ključnega pomena in bi morali biti dostopni vsakemu, k pristopu zainteresiranemu posamezniku. Več o tem lahko najdete v kopiji dopisa za ZAPIS, v rubriki dokumenti.

Takoj, ko bodo želene informacije pridobljene, bo UO podal svoje mnenje oz. stališče, o čemer boste tudi posebej obveščeni.

Lep pozdrav,

za ZFIS: Matej Mršnik