ZFIS POZVAL ZAVEZANCE ZA PLAČILO NADOMESTILA ZA TONSKO ALI VIZUALNO SNEMANJE, KI SE IZVRŠI POD POGOJI PRIVATNE IN DRUGE LASTNE UPORABE

Dejstvo je, da imetniki pravic vse od leta 2010 niso prejeli nadomestila po 37. členu ZASP. Glede na to, da Urad za intelektualno lastnino RS še vedno ni podelil dovoljenja za pobiranje nadomestila po 37. členu ZASP – pravično nadomestilo za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne in druge lastne uporabe po 50. členu ZASP. Vendar po mnenju ZFIS stanje odsotnosti dovoljenja kolektivni organizaciji za zbiranje nadomestila po 37. členu ZASP ne pomeni prenehanja obveznosti plačila nadomestila zavezancem.

 

Obveznost plačila zgoraj navedenega nadomestila nastane po zakonu v trenutku prve prodaje ali uvoza novih naprav za tonsko ali vizualno snemanje oziroma v trenutku prve prodaje ali uvoza praznih nosilcev. Zavezanec za plačilo nadomestila je dolžan plačati nadomestilo po tarifi, ki jo določa Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS 103-4439/2006). Obveznost šteje za veljavno izpolnjeno v primeru, ko zavezanec položi ustrezen znesek na račun kolektivne organizacije ali pri sodišču oziroma pri notarju.

Skladno z navedenim je ZFIS pozval 65 pravnih oseb, da poda podatke o tem ali in kje ima deponirana sredstva iz naslova nadomestila za leta 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 ter jih v kolikor sredstev nima položenih pozval, da sredstva ustrezno položi.